Vooronderzoek en risico-analyse met betrekking tot ontplofbare oorlogsresten vindt plaats, als er werkzaamheden in bodem of waterbodem plaatsvinden. Het is van belang (en verplicht!) een onderzoek te doen naar gevechtshandelingen, dumplocaties, vliegtuigcrashes etc. Bij verdachte gebieden wordt een gecertificeerd bedrijf ingezet om de verdachte objecten te benaderen. Ruiming volgt door de Explosieven opruimingsdienst van het Ministerie van defensie. De richtlijnen van de stichting VOMES m.b.t. deze onderzoeken worden gevolgd .