Wij houden ons ook bezig met onderzoek naar nuttige toepassingen van baggerslib, bijvoorbeeld in de landbouw, dijkbekleding en de keramische industrie. Een aantal proefprojecten zijn van start gegaan, waaronder onderzoek naar Waddenslib.  De kerngedachte is, om met circulaire activiteiten, de uitstoot van stikstof te verlagen; watervasthoudendheid van gronden te verbeteren; het aanvullen van sporenelementen in de bodem.