– Toezicht op baggerwerk, waterbouw en veiligheid,
– Havendiensten,
– Logistiek aan boord van schepen, barges en drijvende inrichtingen,
– Ondersteuning bij projecten en calamiteiten,
– Uitvoering milieu-eisen en veiligheid bij (natte) projecten,
– Omgevingsmanagement natte projecten
– Gezagvoerder <500 GT
– Trainen omgaan met kleine vaartuigen, internationaal
– Geven van vaarcursussen, theorie en praktijk.