Veiligheid en milieu

Ten aanzien van veiligheid en milieu kunt u uw licht bij ons opsteken. Het adviseren in vraagstukken hieromtrent is bij ons in goede handen.

Op het gebied van veiligheid verzorgen wij opleidingen en trainingen, o.a. VCA basis en VCA vol (Veiligheidscertificaat aannemerij basis en voor Operationeel Leidinggevenden). Wij zijn uiteraard zelf ook in het bezit van deze diploma's.
Met onze uitrusting en ervaring hebben wij in het veleden assistentie verleend aan maritieme opleidingen, ondermeer door het verzorgen van het praktijkdeel BST voor zeevarenden.

Met raad en daad kunnen wij u ondersteunen, om het werken op en aan het water veiliger te maken. Trainingen worden op maat gemaakt en door ons gegeven, al dan niet in samenwerking met andere professionele partijen.

Op dit moment zijn wij een training aan het voorbereiden, voor personeel in de weg- waterbouw, gericht op het voorkomen van te water raken, drijfzand, veilige bouwplaats inrichten en wat er verder van belang is om veilig op en aan het water te werken met personeel.

 

Op het gebied van milieu-aangelegenheden kan onze bemiddeling of assistentie u wellicht verder helpen bij uw vraagstukken.

Wij beschikken over Lloyd's gecertificeerde milieutoezichthouders (BRL 6003).

Steeds meer wordt, alvorens GWW werken worden uitgevoerd, eerst onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van explosieven, met name uit WO II.

Wij kunnen bemiddelen en een totaalpakket van historisch onderzoek; maken plan; uitvoeren opsporing en begeleidende werkzaamheden voor u samenstellen, met BRL-OCE gecertificeerde bedrijven.
Ook voor toezicht op dergelijke werkzaamheden kunt u terecht, wij beschikken over Basis -OCE gecertificeerd personeel, met ervaring op toezicht en procedures bij aantreffen van explosieven.

 

mini-IMG 3593       mini-IMG 0292